Пошта Србије - Обавештење за кориснике

31.10.2023.

Обавештење за кориснике

Због обуставе рада одређеног броја запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, која није организована у складу са законом којим се уређује штрајк, нити другим прописима и интерним актима овог јавног предузећа, могу се очекивати проблеми у погледу пружања услуга Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.

Имајући у виду да наведено представља појам више силе у смислу члана 83. став 1. тачка 1) Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), овим путем упућујемо извињење корисницима услуга овог јавног предузећа и истовремено обавештавамо све кориснике да ће без одлагања бити предузете све неопходне активности у циљу наставка редовног пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.