Пошта Србије - Обавештење за кориснике

3.11.2023.

Обавештење за кориснике

Услед обуставе рада одређеног броја запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд, која није организована у складу са законом којим се уређује штрајк, нити другим прописима и интерним актима овог јавног предузећа, могу се очекивати проблеми у погледу пружања услуга Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд.

И поред активности и напора које ово јавно предузећe предузима у циљу обезбеђења процеса рада у складу са прописима и општим актима, ради спречавања, отклањања и ублажавања штетних последица и непредвидивих радњи, дошло је до проблема у континуираном пружању поштанских и других услуга.

Молимо кориснике за разумевање насталих околности, које могу да проузрокују прекорачења рокова преноса и одступања од уговорених обавеза, изражавајући наду да ћемо квалитетом пружених услуга убудуће оправдати поверење и наставити сарадњу, у обостраном интересу и на заједничко задовољство.