Пошта Србије - О пословним резултатима Поште Србије 2021-2023.

20.11.2023.

О пословним резултатима Поште Србије 2021-2023.

Годишњи извештаји о пословању и финансијски извештаји за 2021. и 2022, показују да је Пошта Србије остварила успешне резултате. Остварена је нето добит у износу од 3,28 милијарди динара за 2021, 2,97 милијарди динара у 2022. години, уз благовремено измиривање свих обавеза према добављачима, запосленима и држави по основу уплаћених јавних прихода. У зони нето добитка који износи 28,9 милионa евра пословали смо и према извештајима за првих девет месеци текуће пословне године.

За све ово време суочавали смо се са нелојалном конкуренцијом од стране појединих приватних оператора које су изигравањем закона и дампинг ценама покушавали да нас истисну са тржишта, те су додатни напори улагани да одржимо своју позицију и квалитет услуга.

Истичемо и да у овој години, без обзира на тренутне потешкоће и губитке изазване незаконитом обуставом рада дела запослених, која се као по правилу готово увек дешава управо пред изборе, након нормализације поштанског саобраћаја у наредној недељи, планирамо да елиминишемо застоје и вратимо и оправдамо поверење клијената. Очекивања су да задржимо тренд позитивног и стабилног пословања и ликвидност система, без дуговања било коме као и до сада, док у овом тренутку дуговања према Пошти Србије износе 4 милијарде динара.

Ангажовањем на даљој аутоматизацији, дигитализацији и интеграцији и реформи пословања, покренули смо низ нових пројеката за убрзани развој услуга које одговарају на раст дигиталног тржишта и е-комерца, омогућавају поштанско-финансијске услуге из домова корисника – Мобилни поштар и смарт систем за пошиљке, е-Архивирање за привреду, пројекте е-Нотар, за који је добијена лиценца, и е-Новчаник (добијена лиценца НБС), уз обезбеђивање стандарда квалитета пружених услуга. У циљу аутоматизације испоруке пошиљака, увели смо 420 јавних Поштиних пакетомата чију мрежу ћемо ширити са планираних jош 800 у целој земљи, и отпочели увођење персонализованих паметних поштанских сандучића за приватно и колективно становање. Закључили смо сарадњу са компанијом DHL Express Srbija за доставу њихових пошиљака кроз мрежу Поштиних пакетомата, и разматрамо заједничка улагања у изградњу новог логистичког центра, у оквиру свеобухватне обнове поштанско-логистичких центара, пословница, опреме и средстава за рад, на којој смо интензивно радили у последње две и по године. Обезбедили смо 2.500 нових доставних возила, бицикала, мопеда, комбија и камиона, доставних возила за брдско планински терен, као и електровозила и електомопеда, и нове униформе за све запослене у технологији. Близу смо решења проблема праћења пошиљака из Кине генерисаних интернет трговином, тако што ће се аутоматски сортирати и уводити у наш систем и тако ће наши грађани први пут имати праву информацију када је роба стигла у Србију.

Водили смо стални социјални дијалог. Обезбедили смо учешће синдиката у свим радним групама и одржавање обавезних колегијума на недељном нивоу на којима поред пословодства учествују директори и помоћници директора свих радних јединица у целој земљи, као и синдикати, асви једном у два месеца и  заинтересовани радници. Са свим запосленима директна комуникација са пословодством, на кварталном нивоу, обезбеђена је отварањем директне телефонске линије. Службу за унутрашњу контролу увели смо са циљем да се предупреде све евентуалне злоупотребе било којe врсте и обезбеди нултта толеранција за кршење закона од стране било ког појединца у систему.

Зараде запосленима повећавали смо сваке године, исплаћивали 13-ту плату, обезбедили 24-часовно осигурање запослених, као и комплетне систематске прегледе за све запослене. Сваке године, два пута годишње, за све заинтересоване, обезбеђујемо бескаматне новчане позајмице, као и исплату новогодишњих пакетића за децу запослених на крају сваке календарске године.

У 2023. у односу на 2022. годину зараде су свим запосленима повећане за 12,5 одсто, а у 2022. у односу на 2021. годину повећање зарада износило је до 18% за технологију, 0% за руководиоце (у просеку 10% за запослене у Пошти, док је за јавни сектор повећање које је држава определила било 7,3% у просеку). Из добити за 2020, 2021, и 2022. годину, на име учешћа у добити, запосленима су исплаћене зараде из добити, сразмерно времену проведеном на раду, док се 50 одсто добити редовно сваке године уплаћује оснивачу, у буџет Републике Србије.

Даљи развој, напредовање и ширење пословања, наставићемо да заснивамо на модернизацији, иновацијама, експанзији дигиталних услуга, између осталог унапређењу процеса пријема међународних пошиљки и убрзање процеса њиховог царињења, дигитализацију процеса пријема и уручења пост-експрес пошиљака и пакета на адреси корисника, као и омогућавање картичног плаћања на адреси корисника. Све то, уз конструктиван непрекинути социјални дијалог, омогућиће здраву основу за нови раст и нове пословне успехе, даље побољшање услова рада, ново повећање зарада и стално побољшавање материјалног положаја запослених.

Омогућили смо велики повратак филателије у нашој земљи и њену ширу друштвену промоцију, а у сарадњи са Министарством спољних послова реализовали смо бројна издања пригодних поштанских марака поводом важних дипломатских јубилеја.