Пошта Србије - Министар Јовановић на редовном састанку са представницима ЈП „Пошта Србије”

11.12.2023.

Министар Јовановић на редовном састанку са представницима ЈП „Пошта Србије”

Министар информисања и телекомуникација, Михаило Јовановић, састао се данас са в.д. директорa ЈП „Пошта Србије”, Зораном Ђорђевићем и пословодством овог Предузећа, председником Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије”, Боришом Шаренцем, представницима два репрезентативна синдиката, Синдикат ПТТ Србије и Синдикат Радник, и представницима нерепрезентативног синдиката, Синдикат Независност.

Састанак је одржан ради праћења реализације Споразума који је потписала председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, са синдикатима и руководством овог предузећа. Такође, тема састанка је била и реализација плана пријема на неодређено и одређено за раднике у технологији, као и реализација плана елиминисања остатака пошиљака у РПЛЦ „Београд” и „Нови Сад”.

Подсетимо, у складу са Споразумом свим радницима, изузев руководства, исплаћена је једнократна помоћ у износу од двадесет хиљада динара 23. и 24. новембра. Владина Комисија за давање сагласности за ново запошљавање је 28. новембра дала сагласност ЈП „Пошта Србије” за пријем у радни однос на неодређено време за укупно 232 извршиоца, а в.д. директора Предузећа је до сада закључно са 6. децембром донео одлуку за пријем 223 запослених на неодређено. До 15. децембра руководство Предузећа ће изаћи са захтевом за додатно запошљавање на одређено за запослене у технологији и овај захтев ће проследити ресорном Министарству.

Такође, Анексом колективног уговора за ЈП „Пошта Србије” потписаним 4. децембра дефинисано је повећање плата свим запосленимa у технологији у износу од 10% од 1. новембра ове године, те ће исплата прве увећане зараде бити 15. децембра.

Додатно повећање плата за раднике у технологији биће 1. јануара 2024. године и износиће 10%, што чини кумулативно повећање плате у износу од 21% у односу на зараде у технологији пре 1. новембра. Такође, увећање плата свим запосленима у администрацији, изузев руководству, биће 10%, почевши од 1. јануара 2024. године. Да би ова увећања од 1. јануара 2024. године била реализована, руководство Предузећа ће иницирати потписивање новог Анекса колективног уговора до краја 2023. године.

За запослене који су прекинули обуставу рада, умањени путни трошкови и умањена зарада за дане који су провели у обустави рада ће бити исплаћени са следећим обрачуном путних трошкова и зараде 12. децембра, односно 15. децембра ове године.

Најзад, по питању реализације плана елиминисања остатака пошиљака у РПЛЦ „Београд” руководство Предузећа је предузело све мере како би остатак међународних прајм пошиљака био елиминисан за два дана, а остатак обичних писмоносних пошиљака за највише 10 дана.