Пошта Србије - Одлука о награђивању

12.12.2023.

Одлука о награђивању

В.д. директор Зоран Ђорђевић донео је одлуку о награђивању свих запослених који су били ангажовани на пословима штампања, припреме и уручења позива за гласање, као и дистрибуције изборног материјала.

Одлуком директора ови запослени биће сходно ангажовању награђени за успешну и благовремену реализацију посла.