Пошта Србије - Пошта остварила рекордан нето добитак од 3,2 милијарде динара у 2023.

13.2.2024.

Пошта остварила рекордан нето добитак од 3,2 милијарде динара у 2023.

Према Извештају о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2023. годину, који је Надзорни одбор Предузећа разматрао и усвојио на седници од 29. јануара 2024. године, Јавно предузеће „Пошта Србије” је у 2023. години остварило позитиван резултат пословања, нето добитак у износу 3,2 милијарде динара, што је за 8 процената више у односу на резултат пословања остварен у претходној години.

Пошта је тиме потврдила свој ранг на листи Агенције за привредне регистре – Сто „наj” привредних друштава према нето добитку у 2022, када је заузела високо 39. место.