Пошта Србије - Директор Анђелковић данас у Суботици

4.7.2024.

Директор Анђелковић данас у Суботици

Зоран Анђелковић, в.д. директора Поште Србије, у посети је седишту Радне јединице „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда” и са запосленима стручних служби, на достави и на шалтерима, разговара о условима рада, пружању услуга и унапређењима процеса.

Одвојене састанке о успостављању пословне сарадње и пакетима услуга, директор је у Суботици одржао са потенцијалним новим клијентима из категорије великих корисника, који су предочили потребе, специфичне захтеве и очекивања од пословне сарадње са Поштом Србије.

По упознавању функционисања и потреба јединице у Суботици, Анђелковић је обишао запослене у шалтер сали главне поште и локални поштанско-логистички центар. Разговарао је са запосленима у служби за пост-експрес поште 24116 Суботица у улици Јована Микића, потом и са запосленима на одржавању у просторијама гараже за возила Поште.