Пошта Србије - Пошта Србије остварила добит од 2,3 милијарде динара

26.2.2019.

Пошта Србије остварила добит од 2,3 милијарде динара

Мира Петровић, в. д. директора ЈП „Пошта Србије“, исказала је задовољство постигнутим резултатом и истакла још већа очекивања од текуће године.

На XX седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, одржаној 26.2.2019. године у седишту Предузећа, усвојен је Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2018. годину и донета је Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2018. годину и Извештаја независног ревизора. Пошта Србије је пословну 2018. годину завршила са позитивним резултатом, уз остварену нето добит у износу од 2,3 милијарде динара.

Мира Петровић, в. д. директора ЈП „Пошта Србије“, исказала је задовољство постигнутим резултатом и истакла још већа очекивања од текуће године. „Позитивно пословање је резултат остварених већих пословних прихода као и рационализације трошкова и доброг управљања с друге стране. Уз редовно измирене обавезе према свим повериоцима, као и редовне плате за скоро 15.000 запослених, остварен је пословни добитак у висини од 2,4 милијарде динара на шта би менаџмент и запослени требало да буду поносни“, изјавила је Мира Петровић.

Петровић је истакла велики успех Поште Србије у сложеним тржишним условима, као и раст и развој стратешке услуге – Пост-експрес и значајно даље развијање ИТ сектора.

Пословни приходи у 2018. години остварени су у износу од 24,9 милијарди динара, и за 3,2% су већи од планираних, односно за 0,2% већи од прихода остварених у 2017. години. Структуру пословних прихода чине приходи од: резервисаних поштанских услуга 32,9%, нерезервисаних поштанских услуга 2,3%, комерцијалних услуга 47,7% и остали пословни приходи 17,1%.

На име капиталних улагања утрошено је 1,2 милијарде динара, при чему доминирају улагања у набавку опреме са 51,2%, улагања у Пошта Нет 19,0% и улагање у занављање транспортних средстава од 18,1%.

У 2018. години извршено је плаћање јавних прихода по разним основама у укупном износу од 8,6 милијарди динара.

Протекле године у поштама у целој Србији пружено је 457 милиона услуга или у просеку преко 38 милиона услуга сваког месеца.