Пошта Србије - Електронски пренос новца за целу Босну и Херцеговину

10.1.2017.

Електронски пренос новца за целу Босну и Херцеговину

Слање и пријем новца се у Србији обавља у динарима, док се у Босни и Херцеговини услуга пружа у конвертибилним маркама, у складу са курсним листама које примењују две поштанске управе.

Захваљујући новој услузи Поште Србије – Међународној поштанској упутници, брз, једноставан и сигуран електронски пренос новца сада је могућ на целој територији Босне и Херцеговине.

Наиме, осим размене међународних упутница са јавним поштанским операторима Поште Српске и БХ Пошта Сарајево, од 11. јануара је потписан уговор за ову услугу и са трећим јавним поштанским оператором у Босни и Херцеговини – Хрватском поштом д.о.о. Мостар.

Слање и пријем новца се у Србији обавља у динарима, док се у Босни и Херцеговини услуга пружа у конвертибилним маркама, у складу са курсним листама које примењују две поштанске управе.

Уплаћене упутнице доступне су за исплату у року од 30 минута, у зависности од радних времена пошта. Максимални износ по једној упутници је 1.500 евра, у динарској противвредности по важећем курсу на дан уплате/приспећа упутнице. Накнаду плаћа искључиво пошиљалац приликом слања новца.

За овај начин трансфера новца корисницима нису потребни ни девизни рачун, ни попуњавање образаца, као ни додатна документација – потребно је само да поседују важећу личну исправу. Такође, трансакције подржава безбедна и заштићена информатичка мрежа.

Пошта Србије је могућност електронског преноса новца понудила са циљем да поспеши слање откупних пошиљака и електронску трговину. На овај начин Пошта шири палету брзих, поузданих и доступних сервиса, водећи рачуна о потребама својих корисника и трендовима савременог пословања.