Пошта Србије - Право на повраћај поштарине

2.2.2017.

Право на повраћај поштарине

Грађани који су пре одлуке о бесплатном слању коверата за „Узми рачун и победи” од 31. јануара платили поштарину од 23 динара или купили поштанску марку исте вредности, имају право на повраћај новца.

Сви грађани који су преузели бесплатне наменске коверте и том приликом платили поштанску марку, имају право да на шалтерима пошта поднесу рекламацију, односно захтев за враћање новца.

Пошта Србије ће размотрити сваки захтев и по основу позитивно решене рекламације исплатити новац било поштанском упутницом на адреси коринсика било уплатом на његов текући рачун, и то у року од 15 дана, како је и предвиђено Законом о заштити потрошача.

Ово је део стандардне процедуре повраћаја поштарине која ће се примењивати и са плаћеним поштаринама за наменске коверте које су грађани слали за учешће у наградној игри „Узми рачун и победи”.

Како бисмо олакшали идентификацију срећних добитника, скрећемо пажњу свим учесницима наградне игре да на ковертама обавезно назначе адресу из личне карте, с обзиром на то да се не уписује лични број.