Пошта Србије - Пошта размењује међународне упутнице и са Катаром

2.10.2017.

Пошта размењује међународне упутнице и са Катаром

Максимални износ по једној упутници је 2.000 УСД, у динарској противвредности по важећем курсу на дан уплате/приспећа упутнице.

Међународна поштанска упутница представља брз, једноставан и приступачан пренос новца, што ће Пошта Србије од данас омогућити и са овлашћеним поштанским оператором у Катару.

На шалтерима 1.294 овлашћене поште широм Србије, слање и пријем новца на овакав начин обавља се у динарима, док је у Катару и катарским ријалима (QАР), у складу са курсним листама које примењују поштанске управе.

Максимални износ по једној упутници је 2.000 УСД, у динарској противвредности по важећем курсу на дан уплате/приспећа упутнице.

Упутнице послате из Катара расположиве су за исплату одмах након приспећа у систем Поште Србије, док су упутнице послате из Србије расположиве за исплату у року од два сата у свим већим поштама Катара.

Рок важења упутнице је 30 календарских дана, након чега се може исплатити само пошиљаоцу.

Подсећамо да се међународне поштанске упутнице већ размењују са Русијом, Француском, Украјином, Белорусијом, Црном Гором, Хрватском, Босном и Хрецеговином, чиме Пошта Србије шири палету брзих, поузданих и широко доступних сервиса, водећи рачуна о потребама својих корисника и трендовима савременог пословања.