Пошта Србије - Профитабилна Пошта

30.10.2017.

Профитабилна Пошта

У периоду јануар-септембар, укупни приходи су достигли 18,7 милијарди динара, док су укупни расходи били 16,5 милијарди, те је Пошта Србије исказала нето добитак од 1,7 милијарди динара.

Надзорни одбор Поште Србије усвојио је на данашњој седници информацију о пословању овог јавног предузећа у првих девет месеци 2017. године, као и извештај о степену реализације Програма пословања.

У периоду јануар-септембар, укупни приходи су достигли 18,7 милијарди динара, док су укупни расходи били 16,5 милијарди, те је Пошта Србије исказала нето добитак од 1,7 милијарди динара.

Предузеће је планирало да ће у првих девет месеци имати пословни добитак од 308 милиона динара, а постигнут је износ од 2,2 милијарде динара.

Пословни приходи су већи од планираних и на крају трећег квартала износе 18,1 милијарду динара. Нешто више од половине те суме обезбедио је комерцијални сервис, уз настављен тренд раста прихода од пакетских, експрес и логистичких услуга, који у 2017. износи преко 12 одсто. Са својим Пост-експрес сервисом, Пошта већ 15. годину држи лидерску позицију на тржишту најизложенијем конкуренцији, будући да на њему послује више од 50 регистрованих курирских служби.

Добрим управљањем трошковима и рационализацијом на свим нивоима, пословни трошкови су сведени на најмању могућу меру и за 10,3 одсто су испод планираних.

У посматраном периоду Пошта је издвојила 845,9 милиона динара за инвестиције, што је за око 12 одсто више него прошле године, а највише је уложено у набавку нових технолошких транспортних средстава која су основ поштанске делатности.