Пошта Србије - Влада одобрила расподелу добити Поште Србије

15.11.2017.

Влада одобрила расподелу добити Поште Србије

Влада Републике Србије на данашњој седници усвојила је Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије”, Београд о расподели добити за 2016. годину.

Од укупне нето добити за прошлу годину у износу од 3,47 милијарди динара, у републички буџет биће уплаћено 2,4 милијарде, док ће се 950 милиона исплатити запосленима.

То значи да ће сваки радник добити по једну своју просечну зараду, чиме се наставља вишегодишња добра пракса у Пошти Србије да запослени учествују у расподели добити, што је својеврсни вид стимулације али и захвалности за допринос који су дали у постизању добрих пословних резултата.

Овакав исход је уследио након конструктивног и аргументованог разговора премијерке Ане Брнабић, министра Милана Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа и в.д. директора Поште Србије Мире Петровић, а након тога и на заједничком састанку са представницима два репрезентативна синдиката у овом јавном предузећу – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ „Независност”.

Напомињемо да су овим чином испуњени кључни захтеви обе репрезентативне синдикалне централе у Пошти Србије, с тим што је започета и додатна анализа могућности за повећање плата, како би се изнашао најбољи модел за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 запослених у Пошти Србије. Посебно истичемо да ЈП „Пошта Србије”, за разлику од већине јавних предузећа не користи средства из буџета и максималним ангажовањем 15.000 запослених остварује одличне пословне резултате и значајна средства уплаћује у буџет Републике Србије.

Обавештавамо јавност да је услед незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког центра „Београд”, који представља жилу куцавицу ЈП „Пошта Србије”, дошло до вишедневног прекида процеса рада у делатности од општег интереса, која је поверена нашем предузећу, на који начин је нанета велика штета због кашњења при уручењу пошиљака. Стручне службе Поште Србије интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете коју је наше предузеће претрпело услед вишедневне незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког центра „Београд”, због чега се према учесницима предузимају све законом предвиђене мере како би такво понашање било санкционисано.