Пошта Србије - Саопштење: Пошта је профитабилан и стабилан систем који чува целовитост и унапређује Србију

22.3.2019.

Пошта је профитабилан и стабилан систем који унапређује Србију

Поводом нетачних и тенденциозних написа и иступања појединаца у медијима, као и учешћа на протестним шетњама и последњим немирима, у име и за рачун Поште Србије, уз флагрантну злоупотребу имена и ознака Поште, ради заштите свих запослених, обавештавамо грађане и кориснике о следећем.

Саопштење: Дужни смо да се оградимо од иступа појединаца на рушилачким протестима у Београду и Зрењанину, и медијима, а који злоупотребљавају име, симболе и униформе Поште представљајући се као репрезентативни представници запослених у Пошти Србије. Наравно, ради се о личном чину који нема легитимитет нити представља вољу запослених Поште Србије.

У Пошти Србије делују два репрезентативна синдиката, а иступи долазе од стране нерепрезентативног синдиката, тачније његовог председника Зорана Павловића, који је приступио удружењу Савез за Србију потписивањем заједничке изјаве у јануару о.г. са Вуком Јеремићем, након чега се политички напади интензивирају. Павловић на сваки начин дезавуише јавност користећи прилику да сваки пословни потез Предузећа извргне руглу и клевети, уз подршку одређених интересних група. Тако је и у случају свих набавки које је коментарисао у медијима.

У Пошти Србије све набавке су транспарентне и по слову закона, сагласне са Програмом пословања и Планом јавних набавки које је одобрио Надзорни одбор Предузећа, као и Оснивач - Влада Републике Србије. Позивамо надлежне да у сваком тренутку провере све горе наведено.

Овакви и слични напади на Пошту, подсећамо, догађају се увек када се од овог система жели узети део тржишног колача и унети нестабилност. Тако је било 2006/2007 када је из Поште издвојено ПТТ угоститељство и одмаралишта у којима су се опорављали и одмарали радници, а у корист сумњивих приватизација, са крајњим резултатом - девастираним и неупотребљивим објектима са нејасним власништвом. Разумемо и сматрамо „нормалним” и намере неких утицајних политичких актера да додатно усложе постојећу ситуацију, да неке велике системе од друштвеног и државног значаја и њихово руководство дестабилизују тенденциозно их представљајући у негативном светлу. Нажалост, тиме чине не само штету Предузећу већ Србији у целини. Пошта је профитабилан систем који годинама уназад остварује добит, захваљујући константним улагањима у развој поштанске делатности, иновирање технолошких процеса и кадрове, с једне, и рационалног пословања и смањења трошкова с друге стране, и то све у тржишним условима са преко 50 конкурената у основној делатности и моћним кабловским и ИТ операторима. Пошта брине о својих близу 15.000 запослених, редовно исплаћује плате и исплате из добити, па и за претходну годину у укупном износу од 475 милиона динара, и то у договору и уз подршку Оснивача.

Због резултата који су очигледни, због клијената, како великих система и привредних гиганата, тако и физичких лица, са којима смо током деценија изградили однос поверења дужни смо да позовемо да се са свим наведеним што пре престане.