Пошта Србије - Измена цена поштанских услуга

1.8.2019.

Измена цена поштанских услуга

ЈП „Пошта Србије” изменила је цене поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају и услуга новчаног пословања.

Најзаступљеније, обично писмо масе до 20 грама кошта 27 динара, док слање препоручене пошиљке масе до 20 грама износи 81 динар, колико стаје и вредносно писмо на које се додаје и износ за означену вредност. Пошиљка са потврђеним уручењем, масе до 20 грама, кошта 54 динара. Цена судског писма је 54 динара, а слање тисковине, масе до 20 грама, износи 19 динара. Нова цена руковања поштанском упутницом је 27 динара, док је код Постнет упутнице цена услуге 54 динара.

Корекције цена установљене новим ценовницима који важе од 1. августа усклађене су са растом потрошачких цена, поскупљењем електричне енергије, горива, комуналних услуга, путарина и стопом инфлације у протеклих пет година, током којих цене поштанских услуга нису мењане, што је утицало на значајно повећање трошкова пружања поштанских сервиса.

Усклађивање цена са реалним трошковима обављања универзалне поштанске услуге, уз обавезу поштовања стандарда, омогућава даље очување и унапређење квалитета поштанских услуга.