Пошта Србије - Запослени у Пошти добили нови Колективни уговор

26.1.2018.

Запослени у Пошти добили нови Колективни уговор

Радници Поште добили су нови Колективни уговор којим је настављена традиција успешног социјалног дијалога.

Нови Колективни уговор, који ће наредне три године важити за 15.000 радника Поште Србије, потписали су испред оснивача Расим Љајић, потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација, за послодавца Мира Петровић, вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије”, а у име запослених Александар Павловић, председник Синдиката ПТТ Србије и Снежана Марковић, председник Синдиката ПТТ „Независност”.

„Овим је настављена традиција успешног социјалног дијалога у једном од највећих и најуспешнијих јавних предузећа у Србији, уз достизање већег степена интерне корпоративне одговорности”, истакла је директорка Петровић и додала да је посебно важно да су задржана стечена права запослених и уведене додатне погодности, уз прецизирање појединих делова, што ће обезбедити лакшу примену овог акта у пракси.

Задовољство због закључивања новог Колективног уговора изразили су и челници репрезентативних синдиката, истакавши да су радници Поште Србије добили један од најквалитетнијих колективних уговора, са израженијом бригом о запосленима и њиховим породицама.