Пошта Србије - Деманти поводом нетачних написа о пошиљкама потеклим од интернет трговине

27.7.2020.

Деманти поводом нетачних написа о пошиљкама потеклим од интернет трговине

Пошта Србије све пошиљке из међународног саобраћаја, укључујући и пошиљке генерисане интернет трговином, прерађује, дистрибуира и уручује у свему у складу са Законом о поштанским услугама, прописаним процедурама и у складу са роковима доставе, одмах по приспећу у Пошту Србије и завршених царинских поступака. Нетачне су и неосноване оптужбе на рачун Поште Србије да пошиљке генерисане интернет трговином нестају у Србији те да је за то одговорна Пошта Србије.

Поводом неутемељених, нетачних и увредљивих објава организације Ефектива и потоњих тенденциозних написа и објава у појединим медијима, без давања времена и простора да се одговори на неосноване оптужбе, Пошта Србије ће искористити сву правну заштиту.

Напомињемо да су поновним успостављањем токова међународног саобраћаја значајно убрзани и нормализовани токови транспорта међународних пошиљака, за разлику од периода на почетку пандемије изазване вирусом Ковид-19, када је транспорт био у прекиду што је изазвало кашњења дела међународних пошиљака од три месеца. Услед околности изазваних вишом силом, Пошта Србије не може сносити одговорност и током поменутог периода поступала је као и друге поштанске управе сагласно препорукама и објавама размењеним преко Светског поштанског савеза.

Због увредa, непроверених и потпуно неистинитих наводa на рачун пословања како Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, тако и на рачун запослених у овом предузећу, удружењу Ефектива упућена је опомена пред утужење.