Пошта Србије - Први електрични аутомобили стигли у Поштину флоту

21.8.2020.

Први електрични аутомобили стигли у Поштину флоту

Пет малих доставних возила на електрични погон, од данас постају саставни део поштанске флоте. Њима ће се обављати достава поштанских пошиљака у најужим градским језгрима Београда, Ниша и Новог Сада. Због својих димензија посебно погодују вожњи и заустављању у ужим градским зонама, уским улицама и малим просторима за паркирање. Возила ће бити коришћена за специјализовану доставу пост-експрес пошиљака, пакета, ЕМС пошиљака, кеш-експреса, телеграма и упутница.

„Ово је само једна у низу иновативних активности којима обележавамо сто осамдесету годишњицу Поште Србије и поносни смо што међу првима уводимо еколошка решења и стандарде. Осавремењавањем и развојем поштанске мреже и увођењем нових типова технолошких возила, највећа и најраспрострањенија национална дистрибутивна мрежа, јача и у „зеленим” решењима. Истовремено, подиже се доступност и квалитет поштанског сервиса у ужим градским зонама. Не заборављамо ни рурална подручја за чије неприступачне терене очекујемо испоруку првих поштанских квадова крајем следећег месеца”, истакла је Мира Петровић, в. д. директора Поште Србије.

Набавком првих пет „електромобила”, Пошта Србије наставља са иновацијама свих фаза технолошког процеса и инфраструктуре, а започиње и ширу друштвену кампању за смањење емисије штетних гасова.