Пошта Србије - Златни сертификат за управљање квалитетом Пошти Србије

5.2.2021.

Златни сертификат за управљање квалитетом Пошти Србије

Пошти Србије званично је додељен Златни А сертификат за управљање квалитетом у међународном поштанском саобраћају, од стране Међународног бироа Светског поштанског савеза (СПС).

Поштин Златни сертификат највишег је ранга, важи од 17. децембра 2020. до 16. децембра 2023. године, уз годишње потврђивање одржања стандарда. Гарант је испуњавања највиших међународних стандарда и прописа у међународном поштанском саобраћају – да се пријем, прерада, пренос и уручење поштанских пошиљака пружају у потпуности у складу са дефинисаним актима и по највишим стандардима СПС, а додељује се поштанским управама за које се то утврди, према методологији сертификовања управљања квалитетом. Поред златног, постоје и сребрни и бронзани ниво квалитета.

„Добијено признање веома је важно за Пошту Србије и њене запослене, који континуирано вредно раде на пружању квалитетних услуга, како у домаћем, тако и у међународном поштанском саобраћају. Провера и потврда квалитета пружања услуга и добре праксе у међународном саобраћају, добра је основа за сва будућа унапређења, како бисмо и остали у друштву најбољих на глобалном нивоу”, рекла је овим поводом Мира Петровић, вршилац дужности директора Поште Србије.

Цео поступак сертификације трајао је дуже од годину дана, а посебно је позитивно истакнуто учешће Поште у међународним пројектима управљања квалитетом, коришћење међународних стандарда ISO 9001, S42, S10, организација доставе на кућну адресу широм земље, систем комуникације са корисницима и добра сарадња са Управом царина.