Пошта Србије - Надзорни одбор Поште Србије разматрао економску ситуацију у Предузећу

8.3.2021.

Надзорни одбор Поште Србије разматрао економску ситуацију у Предузећу

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд је 8. марта 2021. године одржао XXXVI седницу у проширеном саставу, којој су присуствовали и вршилац дужности директора Предузећа, извршни директори, директори Функција и Пратећих функција Предузећа, као и директори радних јединица „Нови Сад”, „Београдски венац” и „Регионални поштанско-логистички центар Београд”.

Представници пословодства Предузећа упознали су Надзорни одбор са стањем, активностима и проблемима у оквиру пословних функција којима управљају.

На основу датих информација, Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, донео је закључке који ће омогућити унапређење пословања и побољшање тренутне економске ситуације Предузећа. Такође, договорено је да се у наредном периоду одржи састанак са представницима синдикалних организација који ће бити упознати са свим будућим активностима Надзорног одбора и пословодства Предузећа.