Пошта Србије - Наставак сарадње државе, Поште Србије и Поштанске штедионице

11.3.2021.

Наставак сарадње државе, Поште Србије и Поштанске штедионице

Анекс 6 уговора о регулисању међусобних права и обавеза који се односи на бесплатне акције, потписали су данас у име Владе Републике Србије Анђелка Атанасковић, министар привреде, испред ЈП „Пошта Србије” в.д. директора Зоран Ђорђевић, и председник Извршног одбора Банке „Поштанска штедионица” мр Бојан Кекић.

„Ово је наставак сарадње између државе, Поште Србије и Поштанске штедионице. У наредном периоду наставићемо да радимо за добробит нашег народа”, поручила је Атанасковић.