Пошта Србије - Одлуком Надзорног одбора испуњенa обавеза према запосленима

2.4.2021.

Одлуком Надзорног одбора испуњенa обавеза према запосленима

Надзорни одбор ЈП „Пошта Србије“, поред разматрања редовних тачака дневног реда, донео је данас и одлуку о расходу покретних ствари чија је набавна вредност већа од 500 хиљада динара. Овој одлуци претходила је одлука в.д. директора Зорана Ђорђевића о расходовању покретних ствари чија је набавна вредност мања од 500 хиљада динара коју је в.д. директора донео два дана раније. Овим актима уважени су захтеви запослених на пословима доставе и испуњена једна од уговорних обавеза Предузећа према њима. 

На данашњој седници, директор Ђорђевић је известио Надзорни одбор и о пословним плановима за 2021. годину, увођењу нових услуга и новом начину функционисања система расподеле и коришћења возила у ЈП „Пошта Србије“. Убудуће, службена и доставна возила биће коришћена по диспечерском моделу, што значи да ће бити подједнако доступна за употребу свим запосленима у складу са потребама посла који обављају.