Пошта Србије - „Хибридна пошта” Поште Србије прати процес дигитализације

19.4.2021.

„Хибридна пошта” Поште Србије прати процес дигитализације

„Циљ Поште Србије је пружање савремене и квалитетне услуге за све кориснике, а то подразумева и унапређење свих капацитета којима располажемо“, истакао је в.д. директора Зоран Ђорђевић, приликом данашње посете Радној јединици „Хибридна пошта”.

Директор Ђорђевић се током посете овој радној јединици детаљно упознао са технолошким процесом и радом „Хибридне поште” и најавио оријентацију Поште Србије ка модернизацији свих пословних процеса и услуга у складу са дигитализацијом као стратешким опредељењем Владе Републике Србије.

Радна јединица „Хибридна пошта” запошљава 139 радника и своје услуге пружа Пошти Србије и екстерним приватним и корпоративним корисницима. Персонална штампа са услугом варијабилне штампе, као једна од главних услуга „Хибридне поште“, представња посебан процес и обухвата комплетну претходну информатичку обраду: од адреса и података, до израде адресираних коверата различитог дизајна и штампаних садржаја.