Пошта Србије - Потпуни прелазак на еколошка возила – приоритет Поште Србије

19.4.2021.

Потпуни прелазак на еколошка возила – приоритет Поште Србије

Рационализација трошкова, безбедност радника који управљају возилима и еколошки одговорно пословање, основни су приоритети будућег развоја возног парка ЈП „Пошта Србије”, рекаo је данас в.д. директорa Предузећа Зоран Ђорђевић у разговору са руководиоцима Радне јединице „Oдржавање објеката, возила и основних средстава”.

Пратећи опредељење Владе Републике Србије, Пошта ће своју транспортну флоту осавременити хибридним возилима и возилима на електрични погон, а постојећи систем набавке возила биће замењен набавком путем лизинга у складу са праксом која се показала као најекономичнијом, најавио је директор Ђорђевић.

„У складу са својим приоритетним пословним циљевима – модернизацијом и повећањем квалитета услуга, Пошта Србије у потпуности мења развојни приступ у свим сегментима пословања. Неки од кључних корака у том процесу су и повећање ефикасности и потпуна еколошка оријентација у развоју возног парка, уз подизање безбедности запослених који управљају возилима”, истакао је директор Ђорђевић.

Као први корак у подизању ефикасности возног парка, уведен је диспечерски принцип расподеле службених возила, који ће омогућити бољу доступност возила свим запосленима, уз смањење трошкова и уштеду времена.