Пошта Србије - Влада Србије одобрила исплату добити запосленима Поште Србије

27.5.2021.

Влада Србије одобрила исплату добити запосленима Поште Србије

Вршилац дужности директора „Поште Србије“ Зоран Ђорђевић одржао је састанак са представницима два синдиката - Синдикат ПТТ Србије и Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност” -  на ком их је, између осталог, упознао са одлуком Владе Републике Србије, која је на данашњој седници дала сагласност да се изврши исплата исказане добити за 2020. годину запосленима у складу са Колективним уговором.

Директор Ђорђевић је најавио да ће, имајући у виду наслеђену тешку финансијску ситуацију коју је, према његовим речима, ново руководство затекло преузимајући дужност у марту месецу, исплата добити бити реализована динамиком која неће угрозити стабилност пословања предузећа, односно, измирење текућих обавеза, као што су плате запослених и друге финансијске обавезе. Он је изразио очекивање да ће се, с обзиром на актуелне показатеље пословања, услови за исплату добити стећи много пре него што се очекивало у марту месецу када је дужност преузео, све то је захваљујући ангажовању пре свега свих запослених, поготову оних који раде у технологији и на терену, а којима је овом приликом захвалио на томе и обећао да ће у наредном периоду као резултат њиховог рада бити за њих још лепих вести.

Тема састанка биле су и дезинформације о наводном смањењу зарада запослених које су, како је поновио директор, утврђене раније усвојеним Програмом пословања за ову годину и под директном су контролом надлежних министарстава. Директор Ђорђевић је предложио да синдикати одреде представнике који ће сваког месеца радити заједно са сектором за обрачун плата на обрачуну утврђене цене рада, у оквиру дозвољених средстава за конкретан месец, са могућношћу да дају своје предлоге за бољи начин расподеле тих средстава на све запослене, а исте ће бити размотрене у складу са важећим прописима.

Директор је са представницима синдиката разговарао и о вакцинацији истичући да је то чин на који нико није приморан, већ да је то одраз личне одговорности сваког појединца према себи и својој породици, али и колегама на послу, па и читавом друштву. Ђорђевић је истакао да се и сам вакцинисо на самом почетку процеса вакцинације и још једном замолио представнике синдиката да апелују на своје чланове да се вакцинишу и тако помогну да се, између осталог, и пословање предузећа врати у нормалне токове.