27.5.2021.

Влада Србије одобрила исплату добити запосленима Поште Србије

Вршилац дужности директора „Поште Србије“ Зоран Ђорђевић одржао је састанак са представницима два синдиката - Синдикат ПТТ Србије и Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност” -  на ком их је, између осталог, упознао са одлуком Владе Републике Србије, која је на данашњој седници дала сагласност да се изврши исплата исказане добити за 2020. годину запосленима у складу са Колективним уговором.

Директор Ђорђевић је најавио да ће, имајући у виду наслеђену тешку финансијску ситуацију коју је, према његовим речима, ново руководство затекло преузимајући дужност у марту месецу, исплата добити бити реализована динамиком која неће угрозити стабилност пословања предузећа, односно, измирење текућих обавеза, као што су плате запослених и друге финансијске обавезе. Он је изразио очекивање да ће се, с обзиром на актуелне показатеље пословања, услови за исплату добити стећи много пре него што се очекивало у марту месецу када је дужност преузео, све то је захваљујући ангажовању пре свега свих запослених, поготову оних који раде у технологији и на терену, а којима је овом приликом захвалио на томе и обећао да ће у наредном периоду као резултат њиховог рада бити за њих још лепих вести.

Тема састанка биле су и дезинформације о наводном смањењу зарада запослених које су, како је поновио директор, утврђене раније усвојеним Програмом пословања за ову годину и под директном су контролом надлежних министарстава. Директор Ђорђевић је предложио да синдикати одреде представнике који ће сваког месеца радити заједно са сектором за обрачун плата на обрачуну утврђене цене рада, у оквиру дозвољених средстава за конкретан месец, са могућношћу да дају своје предлоге за бољи начин расподеле тих средстава на све запослене, а исте ће бити размотрене у складу са важећим прописима.

Директор је са представницима синдиката разговарао и о вакцинацији истичући да је то чин на који нико није приморан, већ да је то одраз личне одговорности сваког појединца према себи и својој породици, али и колегама на послу, па и читавом друштву. Ђорђевић је истакао да се и сам вакцинисо на самом почетку процеса вакцинације и још једном замолио представнике синдиката да апелују на своје чланове да се вакцинишу и тако помогну да се, између осталог, и пословање предузећа врати у нормалне токове.