Пошта Србије - Исплата зараде из добити за 2020. запослене у ЈП Пошта Србије

31.5.2021.

Исплата зараде из добити за 2020. за запослене у ЈП Пошта Србије

Зарада из добити за 2020. годину, запосленима у ЈП „Пошта Србије“ биће исплаћена 7. јуна на Дан Поште Србије, на основу одлуке в.д. директора Зорана Ђорђевића коју је донео након што је Влада Републике Србије дала сагласност о расподели добити ЈП Пошта Србије. Зарада из добити за прошлу годину запосленима ће бити исплаћена у складу са Колективним уговором.

Лицима ангажованим на повременим и привременим пословима у Пошти Србије, почев од 16. јуна ове године, нето цена рада биће увећана за скоро једну трећину (27,73%) односно на 183,93 динара. То значи да ни једно лице ангажовано на привременим и повременим пословима у Пошти Србије од наведеног датума неће примати новчану накнаду нижу од износа важеће минималне зараде у Републици Србији.

Данас је донета и одлука да запослени на одређено и неодређено време, којима је потребна финансијска помоћ, добију и могућност да од 15. јуна поднесу захтев за бескаматну позајмицу у износу од 24.000 до 42.000 динара на период од 6 месеци.

Овим мерама руководство ЈП Пошта Србије наставља реализацију активности на унапређењу материјалног положаја запослених, пре свега запослених на најтежим пословима у технологији - поштара, достављача, радника у преради и шалтерских радника, за које је од прошлог месеца уведен стимулативан начин обрачуна зарада.