Пошта Србије - Доплатна марка за помоћ борби против рака

4.7.2021.

Доплатна марка за помоћ борби против рака

На основу Уредбе Владе Републике Србије, на поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа, у периоду од 5. до 11. јула 2021. године плаћаће се доплатна поштанска марка „Борба против рака”, у апоену у висини од 10 динара.

Ова доплатна поштанска марка издата је у тиражу од 300.000 комада, а средства од продаје намењена су за реализацију програма Друштва Србије за борбу против рака, на који сагласност даје Влада Републике Србије.