Пошта Србије - Награда Пошти Србије за изванредну имплементацију пројекта Надоградња IPS

12.7.2021.

Награда Пошти Србије за изванредну имплементацију пројекта Надоградња IPS

Пошта Србије добитник је признања за изузетна постигнућа у спровођењу пројекта IPS Upgrade, које додељује Фонд за квалитет (QSF) Светског поштанског савеза за успех у реализацији пројекaта у служби развоја квалитета поштанских услуга, који се финансирају средствима Фонда. Резултати су проглашени током пленарног заседања Савета за поштанску експлоатацију 23. априла 2021. године „на даљину”, а награђенима су плакете упућене поштом.

Пројекат који је имплементирала Пошта Србије омогућио је електронску размену података између поштанских оператора у међународном поштанском саобраћају за све врсте пошиљака – писмоносне, пакетске и ЕМС, и стварање основа за електронску размену података са Управом царина Републике Србије. На основу параметара усклађености са роковима, буџетом и финансијским правилима пројекта, мерљивог побољшања у квалитету услуга установљеног циљевима квалитета и индикаторима перформанси, као и одрживости резултата пројекта у року од две године по окончању пројекта, евалуација пројекта извршена је током прошле године од стране Светског поштанског савеза.

Фонд за квалитет Светског поштанског савеза још од 2007. године додељује награде за најбоље QSF реализоване пројекте. Према новим правилима, Фонд за квалитет убудуће ће поред пројеката унапређења квалитета финансирати и пројекте из области међународног поштанског саобраћаја и развоја е-комерц инфраструктуре.