Пошта Србије - Башаид добио пошту у новом модерном пословном простору

19.7.2021.

Башаид добио пошту у новом модерном пословном простору

Пошта 23316 Башаид отпочела је данас с радом у новом пословном простору у Војвођанској 67, у насељу Башаид општине Кикинда. У новим просторијама модерног изгледа и дизајна и побољшане функционалности за кориснике и за запослене, пошту је отворио Зоран Ђорђевић, вршилац дужности директора Поште Србије.

Директор Ђорђевић поручио је да су му подједнако важни услови рада запослених и добар пословни амбијент у свим пословницама, онима у мањим местима, као и у великим градовима. „Уз увођење нових услуга и унапређење инфраструктуре у мањим срединама, где је пошта додатно и кључни фактор повезивања и важан предуслов ревитализације и функционисања локалних заједница, приоритет нам је уређење и реконструкција свих пословница у Србији, првенствено на корист грађана, али и дела запослених који су радили у условима који нису били најповољнији”, рекао је директор Ђорђевић, најавивши свеобухватне активности на унапређењу поштанске мреже.

Пошта 23316 Башаид обавља услуге пријема, испоруке и доставе пошиљака, новчаног пословања, мењачких послова и трансфера новца Western Union, за преко 1.000 домаћинства и више од 3.100 становника. Радно време поште је од 7 до 14 часова радним данима.

У Кикинди је шест корпоративних пошта на располагању корисницима у градском подручју, док их је укупно 15 на територији општине Кикинда, где корисници могу добити све поштанско-финансијске услуге.