Пошта Србије - Усклађено радно време за родитеље ђака првака запослене у Пошти

1.9.2021.

Усклађено радно време за родитеље ђака првака запослене у Пошти

Родитељи деце која данас пoлазе у први разред основне школе, који су запослени у Пошти Србије, по новој Одлуци о радном времену и распореду радног времена, имаће могућност да, где то организација посла дозвољава, раде по новом усклађеном клизном радном времену. Овом одлуком руководства Поште, посебна пажња посвећена је самохраним родитељима који ће имати приоритет.

Стручне службе ЈП Пошта Србије, по налогу в.д. директора Зорана Ђорђевића, добиле су задатак да, у складу са природом посла и потребама организације рада, у најкраћем року омогуће родитељима ђака првака, а првенствено самохраним родитељима, да лакше ускладе своје приватне и радне обавезе коришћењем могућности клизног радног времена.

„Пошта Србије као друштвено-одговорна компанија и на овај начин жели да подржи своје запослене у најважнијим животним тренуцима, што полазак детета у школу свакако јесте. Подршка родитељству, као најважнијем стубу друштва, један је од главних циљева Поште Србије, а одлука да омогућимо клизно радно време родитељима школске деце, само је први корак ка реализацији ширих планова за подршку родитељству у оквиру Поште Србије”, изјавио је Зоран Ђорђевић, в.д. директора Поште Србије.