Пошта Србије - Пошта и Царина договориле: Заједно до бржег и лакшег промета пошиљака

8.9.2021.

Пошта и Царина договориле: Заједно до бржег и лакшег промета пошиљака

Директори Поште Србије и Управе царина, Зоран Ђорђевић и Бранко Радујко, разговарали су данас о могућностима даљег унапређења, убрзавања и олакшавања промета пошиљака у међународном поштанском саобраћају и интензивирању сарадње на овом плану.

Пандемија коронавируса довела је до низа промена у целом свету, па и до експанзије куповине преко интернета, због чега је неопходно обезбедити што ефикаснији сервис у околностима вишеструког увећања броја пошиљака.

У том смислу, Пошта Србије и Управа царина су већ постигли договор и започели са унапређењем технолошких решења али у наредном периоду нас очекује континуирано усавршавање процеса, њихово убрзавање и примена примера најбоље праксе из света. Практично, кроз систем претходне најаве пошиљака које се допремају на територију Републике Србије, биће омогућена пуна, брза и ефикасна  контрола, а даљим развојем система и потпуна аутоматизација промета пошиљака, од транспорта и сортирања до самог царинског поступка, што ће корисницима омогућити бржу испоруку пошиљака и праћење од самог уласка у нашу земљу.  

У циљу потпуног задовољства корисника поштанских услуга и даљег развоја овог вида трговинске размене,  директори Поште и Царине са својим тимовима већ су покренули активности на реализацији пројеката за оптимизацију и убрзање пословних процеса у вези са испоруком и контролом пошиљака у међународном саобраћају.