Пошта Србије - Операционализација договора из Марибора

13.9.2021.

Операционализација договора из Марибора

Зоран Ђорђевић, вршилац дужности директора Поште Србије, у оперативној је посети Пошти Словеније у Љубљани. Ђорђевић са сарадницима и члановима радних група за имплементацију различитих сегмената стратешке сарадње пошта Србије и Словеније, наставља увид у технолошке процесе и искуства словеначког партнера.

Састанак је организован са циљем развоја модалитета за преношење словеначких примера добре праксе у дигитализацији поштанских услуга, пружању савремених информационо-комуникационих услуга и увођењу иновација у поштанској мрежи, новим еколошким транспортним средствима.

Подизање квалитета поштанског саобраћаја, развој тржишта поштанских услуга и активно учешће у међународном поштанском саобраћају, кроз заједничке пројекте на унапређењу поштанских технолошко-логистичких решења, прати растуће потребе грађана Србије и Словеније и потребе за јачим повезивањем привреда двеју партнерских земаља.