Пошта Србије - Сусрет са надбискупом Хочеваром

24.9.2021.

Сусрет са надбискупом Хочеваром

Зоран Ђорђевић, в. д. директора Поште Србије, састао се данас са београдским надбискупом Станиславом Хочеваром, како би разменили идеје за заједничке пројекте културне и међуконфесионалне сарадње.

Полазећи од друштвено-одговорне улоге Поште, саговорници су размотрили организацију културних манифестација и међумузејске сарадње, којима ће се промовисати двомиленијумска присутност западног хришћанства на нашем тлу и јавности представити артефакти који о томе сведоче, у оквиру делатности ПТТ музеја. Такође, у оквиру филателистичке делатности Поште Србије, могуће је забележити све важне друштвено-историјске догађаје и заједничке вредности, на издањима пригодних поштанских марака.

Овакви пројекти важни су за друштвено-културни развој наших заједница, а могуће их је остварити у ширем партнерству и уз пуно међусобно разумевање и уважавање – закључили су Хочевар и Ђорђевић.