Пошта Србије - Одржан проширени колегијум Поште Србије

21.10.2021.

Одржан проширени колегијум Поште Србије

Вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“ Зоран Ђорђевић одржао је данас проширени колегијум Предузећа ком су, поред извршних директора и директора функција, присуствовали и директори свих Радних јединица Поште Србије. Директор Ђорђевић је том приликом упознао руководиоце са позитивним резултатима пословања у првих девет месеци ове године, као и са плановима даљег развоја Предузећа.

Презентовани су кључни резултати из Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања од јануара до краја септембра ове године, који је јуче усвојио Надзорни одбор, укључујући и информацију о оствареној добити од 2,8 милијарди динара, што ће, како је оцењено, омогућити реализацију планираних развојних циљева.

Изражавајући уверење да ће Пошта Србије бити дугорочно профитабилно предузеће, Ђорђевић и надлежни руководиоци упознали су чланове проширеног колегијума са краткорочним и развојним плановима. Истакнути су увођење нових услуга, ширење поштанске мреже кроз концепт уговорних пошта, као и развој услуга заснованих на дигитализацији - управљање редовима у поштама, успостављање мреже пакетомата, реализуја појединих поштанских услуга помоћу мобилних телефона. У циљу побољшања услуге и задовољства корисника, биће уведен и такозвани „тајни купац“ (mistery shopper) чији ће задатак бити вршење контроле рада у поштама широм Србије. Најављено и увођење дигиталних сервиса за привреду, пре свега могућност еАрхивирања документације уз употребу временског жига.

Као један од приоритета посебно је наглашено побољшање материјалног положаја запослених, за шта позитивни резултати пословања и развојни планови дају дугорочну основу.