Пошта Србије - Пошта Србије стимулише малу привреду

22.10.2021.

Пошта Србије стимулише малу привреду

У складу са стратегијом ширења поштанске мреже и доступности услуга, Пошта Србије расписала је конкурс којим даје могућност предузетницима и правним лицима да у име и за рачун Пошта Србије пружају услуге преко уговорне поште и издвојеног уговорног шалтера.

То практично значи да правна лица и предузетници, који желе да остваре додатне пословне приходе, могу да, у свом пословном простору - у засебном објекту или у оквиру објекта у ком већ обављају своју делатност, постану заступници Поште Србије и обављају и поштанске услуге. За њих је обезбеђена могућност остварења стимулативне заступничке провизије, која зависи од оствареног прихода уговорне поште или уговорног шалтера.

Позив важи на територији целе Србије а правна лица и предузетници се могу определити за отварање уговорне поште или уговорног шалтера, у зависности од структуре пословног простора којим располажу. Детаљније информације доступне су мејлом на dirposmre@jp.ptt.rs.

На овај начин, Пошта Србије као друштвено одговорно предузеће, ширењем доступности своје услуге подстиче развој предузетништва и малог бизниса, као и смањење незапослености, нарочито у мање развијеним и неразвијеним подручјима.