Пошта Србије - Руководство и синдикати настављају конструктивне разговоре

27.10.2021.

Руководство и синдикати настављају конструктивне разговоре

Представници четири већинска синдиката који делују у Пошти Србије и руководство Поште Србије одржали су заједнички састанак којим је настављен конструктивни дијалог о темама од значаја за пословање Предузећа.

Вршилац дужности директора Зоран Ђорђевић и извршни директори Владимир Димитријевић и Милош Ђурић, упознали су представнике синдиката са показатељима позитивног пословања у претходном периоду, као и са током активности на реорганизацији Предузећа и унапређењу материјалног положаја запослених.

Представницима синдиката представљен је и план ширења поштанске мреже кроз концепт уговорних пошта, као и планови за дигитализацију услуга Поште и увођење сервиса за привреду, попут услуге еАрхивирања. 

Састанку су присуствовали представници Синдиката ПТТ Србије, Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Независност“, Самосталног синдиката поштанских радника и синдикта „Солидарност“ Поште Србије, а тема следећег сусрета пословодства и синдиката биће план пословања за 2022. годину.