Пошта Србије - Дигитални зелени сертификати издају се у 717 пошта

3.12.2021.

Дигитални зелени сертификати издају се у 717 пошта

У складу са развојном политиком ширења доступности услуга и унапређења квалитета услуга за грађане, ЈП „Пошта Србије” у сарадњи са Канцеларијом за еУправу, омогућило је издавање дигиталних зелених сертификата и ЕУ компатибилних дигиталних зелених сертификата у додатних 514 пошта, што значи да је овај документ доступан грађанима на шалтерима укупно 717 пошта широм Србије.

Сертификат је бесплатан, а за његово добијање потребан је важећи лични документ, лична карта или пасош, док је за издавање ЕУ компатибилног дигиталног зеленог сертификата обавезан важећи пасош. Списак свих пошта са адресама и радним временима доступан je на сајту Поште / Сервиси за грађане.

На шалтерима пошта издато je укупно више од 542.000 сертификата, а само током новембра више од 150.000.