Пошта Србије - Представљен нови кровни уговор као модел повољнијих услова за сарадњу

16.12.2021.

Представљен нови кровни уговор као модел повољнијих услова за сарадњу

ЈП ,,Пошта Србије" иницирала је састанак са адвокатским коморама, Јавнобележничком и Комором извршитеља, како би представила нови кровни уговор који би обезбедио повољније услове кад су у питању услуге Поште према адвокатима, извршитељима и нотарима.

 

На састанку је договорено унапређење сарадње са свим адвокатским коморама, Комором јавних изршитеља и Јавнобележничком комором и презентована је понудa за инсталирање електронске пријемне књиге, односно бесплатне апликације коју користи велики број судова у Србији. Ова апликација олакшава пријем пошиљака и обезбеђује њихово праћење у свим фазама.

Такође, на иницијативу Адвокатске коморе Београда, већ раније је договорено, па је овај састанак искоришћен да се остале адвокатске коморе информишу да ће Пошта Србије убудуће приликом уручења пошиљака поступати у складу са Уговором са Високим саветом судства и Државним већем тужилаца, како да се приликом уручења судских писмена и писама по управном и прекршајном поступку, омогући кao један од разлога неуручења „прималац отпутовао“.

За наредни период најављени су заједнички састанци и радионице.