Пошта Србије - Пошта и Криминалистичко-полицијски универзитет закључили Споразум о сарадњи

28.12.2021.

Пошта и Криминалистичко-полицијски универзитет закључили Споразум о сарадњи

Вршилац дужности директора Поште Србије Зоран Ђорђевић и ректор Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду проф. др Зоран Ђурђевић потписали су данас Споразум о сарадњи ЈП „Пошта Србије” и Криминалистичко-полицијског универзитета, који ће запосленима на пословима безбедности и заштите, одбране и ванредних ситуација у Пошти Србије омогућити додатну обуку.

Примена овог Споразума предвиђа да запослени на пословима безбедности и заштите у Пошти Србије усвоје нова знања и стекну додатне вештине потребне за организовање личне и узајамне заштите, спровођење мера цивилне заштите и спасавања и управљања у ванредним ситуацијама. Такође, додатна едукација обезбедиће ефикаснији систем заштите и спасавања живота запослених и корисника услуга, материјалних добара, ефикасније услове за одвијање поштанске делатности у условима ванредне ситуације и повећање спремности запослених за адекватно реаговање на успостављању нормализације процеса рада и непрекидног обављања поштанске делатности.

„Додатним усавршавањем запослених, Пошта Србије предузима адекватне мере и поступке у циљу подизања нивоа безбедности запослених и имовине, а нарочито у делу примене превентивних мера, као и на унапређењу система техничке заштите, проширењем постојећих и увођењем нових решења. Имајући у виду делатности којима се бави, територијалну распострањеност, као и значај функционисања Поште као великог техничког система, континуирана усавршавања запослених на пословима безбедности и заштите један су од кључних параметара успостављања корпоративне безбедности“, изјавио је Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије.