Пошта Србије - Зоран Ђорђевић поводом навода о функционисању експозитуре у Земуну

18.1.2022.

Зоран Ђорђевић поводом навода о функционисању експозитуре у Земуну

„Превасходни задатак новог пословодства ЈП „Пошта Србије”, и мој лично, јесте – поред остварења што бољих пословних резултата, унапређења постојећих и развоја нових услуга у свим сферама поштанског саобраћаја – стварање најбољих могућих услова за рад запослених и константна брига за побољшање њиховог радно-правног и социјалног положаја и статуса”.

„У том процесу, улога синдикалних организација има немерљив значај, као партнера са којима, у синергичном деловању, уз договор и међусобно уважавање, остварујемо заједнички циљ – свакодневно напредовање наше заједничке куће, Поште Србије – што је, сваком добронамерном и политички неострашћеном, већ видљиво и у протеклом једногодишњем периоду, кроз значајно побољшање услова рада, оличено у порасту зарада запослених, новим униформама, реконструкцији постојећих и отварању нових пословних објеката, занављању возног парка, обнови и набавци нових и савременијих средстава за рад, организацији стручног усавршавања запослених, као и спремности пословодства да са представницима запослених, у сваком тренутку, кроз разговор и размену аргумената, приступи решавању неког од проблема које они имају у свом раду.

Стога сматрам крајње непримереним, да не употребим неку другу реч, иступање представника једног минорног синдиката на једној од телевизија, у вези са потешкоћама насталим у функционисању наше експозитуре у Земуну, у целини базирано на тенденциозним, наглашено политички мотивисаним полуинформацијама, па и неистинама, које по својој суштини не представљају израз синдикалне заинтересованости и/или забринутости за проблеме запослених, нити одражавају стварно стање ствари у конкретном случају, већ су класичан пример јефтиног политиканства и намерне медијске манипулације. Синдикална организација којој тај колега припада одавно је изгубила сва битна синдикална обележја и претворила се у политички профилисану и усмерену организацију, којој „борба за радничка права и брига за раднике” представља тек параван, испразну реторичку фигуру, злоупотребљену и сада, као и много пута раније, поводом неких других проблема”.