Пријава за посао

Након што сам упознат/а са Информацијом о обради података о личности у Јавном позиву за пријем кандидата у ЈП „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Информација о обради података о личности), од стране Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, као руковаоца подацима, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), својом слободном вољом изјављујем да сам сагласан/а да Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, као руковалац подацима о личности, у сврху спровођења Јавног позива за пријем кандидата у ЈП „Пошта Србије“, Београд, обрађује моје податке о личности садржане у пријави, на начин и под условима утврђеним у Информацији о обради података о личности, а све у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).