Избором посебних услуга приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Избором посебних услуга приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Напомена

Посебне пакетске услуге не односе се на услуге Бизнис пакет и Поштанско-логистички пакет.

Откупни пакет

Уручење пакета примаоцу уз претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца. Посебна услуга Откупна пошиљка, као и врста откупног документа, означава се на адресници пакета.

Пакет са повратницом

Пакет за који при уручењу прималац потврђује да је примио пакет на повратници, која се затим враћа и уручује пошиљаоцу.

Издвојени пакет

Пакет који садржи предмете који су лако ломљиви и којима се рукује са посебном пажњом. Овакав пакет обавезно носи ознаку "Ломљиво", "Стакло" и др. Гломазни пакет мора бити примљен као Издвојени пакет.

Пакет са личним уручењем примаоцу

Посебна услуга којом се захтева уручење искључиво примаоцу. Пакет носи ознаку „Лично”.

Услуге додатне вредности

  • СМС обавештење – услуга додатне вредности, која се на захтев пошиљаоца може пружити код пријема пакета у унутрашњем поштанском саобраћају. Овом услугом омогућено је да пошиљалац пакета буде обавештен СМС-ом о уручењу пакета и/или да прималац буде обавештен СМС-ом о његовом приспећу.

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације