Посебне писмоносне услуге

У складу са актима Светског поштанског савеза, препоручене пошиљке и вредносна писма увек се предају као авионске пошиљке.

Избором посебних услуга приликом предаје писмоносних пошиљака за иностранство, обезбеђујете посебан поступак са пошиљкама.

Овакве пошиљке у већини случајева имају регистрован број пријема. На свим регистрованим пошиљкама пошиљалац је у обавези да назначи своју адресу, осим на пошиљкама на којима је назначено „за конкурс“, „за лицитацију“ и сл.

Авионска пошиљка

Приликом предаје, бирајте авионски превоз за Вашу пошиљку.

У складу са актима Светског поштанског савеза, препоручене пошиљке и вредносна писма увек се предају као авионске пошиљке.

Нерегистроване писмоносне пошиљке могу се предати као авионске пошиљке, чиме се убрзава њихов пренос.

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Препоручена писмоносна пошиљка

Регистрована пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу уручује уз потврђење пријема.

Препоручене пошиљке у горњем делу адресне стране имају пријемни број са ознаком „Р” и „бар- кодом”. Праћење статуса обавља се на основу пријемног броја на корпоративном сајту, у делу Пратите статус пошиљке или позивом Контакт центра на број 0700 100 300.

Све писмоносне пошиљке за иностранство, могу се предати као препоручене.

Вредносно писмо (писмоносна пошиљка са означеном вредношћу)

Користи се за слање вредних предмета, докумената и хартија од вредности.

Вредносно писмо је регистрована писмоносна пошиљка, осигурана до висине означене вредности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Вредносно писмо за иностранство прима се само за оне земље које ту услугу прихватају.

Писмоносна пошиљка с повратницом

Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу. Прима се само за оне земље које ту услугу прихватају.

Пошиљка са плаћеним одговором

Пошиљка са плаћеним одговором је пошиљка која у себи садржи плаћени одговор. Плаћени одговор је писмоносна пошиљка (писмо или дописница) за коју пошиљалац не плаћа поштарину и која у међународном поштанском саобраћају носи ознаку „IBRS/CCRI”. Плаћени одговор је правним лицима која дистрибуирају своје каталоге, брошуре, упитнике, анкете и други рекламни материјал на велики број различитих адреса, очекујући одговоре.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Брзо и поуздано, Ваше пошиљке стижу у сваки део света.

 • Тисковина

  Слање до 2 кг штампаног материјала кориснику у иностранство.

 • М врећа

  Слање до 30 кг штампаног садржаја примаоцу у иностранство.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.

 • Калкулатор цена

  Израчунајте цену одабране услуге.