TSA сертификат (Time Stamp)

Сертификат за верификацију електронског потписа временских жигова.

Сертификат за креирање и верификацију електронског потписа временских жигова.

ТSA сертификати за „Timestamp” сервере користе се за креирање и верификовање електронског потписа временских жигова.

Карактеристике: стандардни X.509, верзија 3 сертификати.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације