Временски жигови

Замените својеручни потпис и печат електронским потписом и временским жигом.

Електронски подаци оверени временским жигом не могу се неприметно мењати.

Временски жигови намењени су свим учесницима електронског пословања у Србији, било да су физичка или правна лица.

Временски жигови потврђују постојање електронских података у одређеном времену на поверљив и проверљив начин. Електронски подаци оверени временским жигом не могу се неприметно мењати.

Сертификационо тело Поште Србије је изградило систем за издавање временских жигова и постало издавалац временских жигова (Time-Stamping Authority – TSA) у Републици Србији.

За додатне информације о услузи издавања временских жигова, посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације