Дунав осигурање – продаја полиса осигурања - О услузи

Дунав осигурање – продаја полиса осигурања

Лако до полисе! Дунав осигурање сада и у Пошти.

Продаја полиса осигурања на шалтерима овлашћених пошта.

Пошта Србије обавља послове заступања у осигурању, као заступник компаније „Дунав осигурање” а.д.о. (Решење Народне банке Србије број 3967, од 15.05.2017. године).

На шалтерима овлашћених пошта, можете закључити уговор о осигурању за следеће врсте осигурања:

Овлашћене поште за заступање у осигурању

Повезане услуге и информације