Дунав осигурање – продаја полиса осигурања

Лако до полисе! Дунав осигурање сада и у Пошти.

Продаја полиса осигурања на шалтерима овлашћених пошта.

Пошта Србије обавља послове заступања у осигурању, као заступник компаније „Дунав осигурање” а.д.о. (Решење Народне банке Србије број 3967, од 15.05.2017. године).

На шалтерима овлашћених пошта, можете закључити уговор о осигурању за следеће врсте осигурања:

Овлашћене поште за заступање у осигурању

Зимска акција

У периоду од 05.12.2019. до 29.02.2020. године, обезбеђени су следећи попусти:

  • 10% попуста за куповину полисе Путничког здравственог осигурања за пословна и туристичка путовања која у континуитету не трају дуже од 30 дана
  • уз полису Путничког здравственог осигурања могуће је остварити попуст на одабрану робу и услуге (осим техничког прегледа) у пословним јединицама „Дунав аута“ д.о.о. Београд
  • уз полису Путничког здравственог осигурања препоручује се производ Сезонска чуваркућа - Зимска чуваркућа по специјалној цени.

Повезане услуге и информације