Текући рачуни грађана и исплата штедње - О услузи

Текући рачуни грађана и исплата штедње

Исплата штедних улога до висине расположивих средстава.

Корисници текућих рачуна Банке Поштанске штедионице у свим поштама могу да:

  • уплате новац на рачун;
  • подижу готовину до висине расположивих средстава;
  • добију ванредни извештај о стању на текућем рачуну.

Корисницима динарских штедних рачуна по виђењу омогућена је исплата штедних улога до висине расположивих средстава.

Повезане услуге и информације