Међународно такмичење у писању писама за младе

Међународно такмичење у писању писама за младе

УСЛОВИ КОНКУРСА

Међународно такмичење у писању писама за младе

Сваке године, почев од 1971. године, Светски поштански савез, специјализована агенција Уједињених нација за поштанске услуге, одржава Међународно такмичење у писању писама за младе, чија је тема ове године „Са 150 година Светски поштански савез је служио људима широм света више од осам генерација. Свет се од тада изузетно променио. Напишите писмо будућим генерацијама о свету за који се надате да ће наследити”.

Tакмичење има за циљ да унапреди писменост код младих кроз уметност писања писама и да подстакне учеснике да изразе своју креативност и усаврше своје језичке вештине.

Упркос томе што живимо у дигиталном добу, учење правилног изражавања кроз писану реч је способност коју свака млада особа треба да негује у циљу личног развоја и припреме за будућност. То потврђује и чињеница да су током протеклe 52 годинe, колико се ово такмичење одржава, учешће узели милиони младих широм света, развијајући тако вредну уметност писања писама и изражавање размишљања и ставова о темама и питањима која се тичу света у целини.

Као чланица Светског поштанског савеза, Пошта Србије реализује национални конкурс под називом: „Такмичење у писању писама за младе“, у оквиру Међународног такмичења у писању писама за младе, на тему и по правилима које је одредио Светски поштански савез. Победничко писмо на националном конкурсу, представљаће нашу земљу пред међународним жиријем у седишту Светског поштанског савеза у Швајцaрској (Женева).

Услови конкурса:

 • Конкурс је отворен од 1. априла до 20. априла 2024. године за учеснике узраста од 9 до 15 година;

 • Тема „Са 150 година Светски поштански савез је служио људима широм света више од осам генерација. Свет се од тада изузетно променио. Напишите писмо будућим генерацијама о свету за који се надате да ће наследити”;

 • Радови морају бити писани искључиво руком, у форми писаног писма;

 • Радови морају садржати све елементе писма: заглавље (потпуна адреса аутора, датум писма), уводни поздрав (Драги/Поштовани..), тело писма (садржај), завршни поздрав, потпис;

 • Радови се морају придржавати теме и не смеју бити дужи од 800 речи;

 • Нема ограничења у броју послатих радова;

 • Уз рад доставља се и електронски препис писма урађен на рачунару и следећи подаци: име и презиме учесника, датум рођења, адреса становања, име и презиме родитеља, број телефона родитеља, имејл адресa родитеља, број речи у писму;

 • Уз радове је потребно доставити и писану сагласност родитеља/старатеља, у форми писане сагласности која је доступнa у наставку (изјаве могу бити исписане и руком).

Образац пристанка на обраду података о личности

Радови се достављају на адресу:

Конкурс „Такмичење у писању писама за младе”

Поштански преградак 500

11120 Београд 35

 • Радове ће оцењивати комисија образована одлуком директора Поште Србије;
 • Критеријуми за процену квалитета писма су: структура писма, придржавање теме, креативност и употреба језика;
 • Пошта Србије може да објави име и презиме аутора победничког рада, са фотографијама/снимцима победника конкурса на националном нивоу, у писаним и електронским медијима, на корпоративном сајту/званичним налозима Поште Србије на друштвеним мрежама;
 • Најбоље писмо представљаће Републику Србију на светском избору у Женеви;
 • На међународном нивоу, аутори три најбоља писма биће награђени златном, сребрном и бронзаном медаљом које додељује Светски поштански савез;
 • Достављени радови се не враћају;
 • За више информација можете се обратити електронским путем (e-mail: marketing@posta.rs) .