Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti

Čuvanje paketa u pošti do 30 dana jedna je od usluga po zahtevu primaoca.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde ili overene fotokopije o uručenju paketa
 • Pakovanje i adresovanje paketa i popunjavanje obrazaca
 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom
 • Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično”

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje paketa u pošti do 30 dana
 • Ponovna dostava paketa
 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Korišćenje poštanskog pregradka
 • Dostava „post-restant” paketa na adresu primaoca
  * „Post-restant” je adresa koja podrazumeva uručenje paketa na šalterima pošta.
 • Dostavljanje paketa lično primaocu
 • Izdavanje naknadne potvrde ili overene fotokopije o uručenju paketa

Usluge po službenoj dužnosti

 • Čuvanje paketa radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim posebnim uslovima (ležarina)
 • Prepakivanje sadržaja paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Vraćanje neuručenog paketa (sa naplatom povratne poštarine)
 • Prijem i evidentiranje punomoći

Više informacija o slanju paketa u Srbiji

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

Uputstvo za pakovanje

Povezane usluge i informacije