Пошта Србије - Пошта Србије представила нови дизајн луксузних телеграма

8.12.2021.

Пошта Србије представила нови дизајн луксузних телеграма

Пошта Србије пустила је у унутрашњем саобраћају у оптицај нове луксузне телеграме који су од данас корисницима доступни у свим поштама широм земље. На располагању је 25 луксузних телеграма у новом дизајну, са новим и препознатљивим мотивима, на тему радосних догађаја попут рођења, рођендана или венчања, новогодишњих, божићних и ускршњих празника, породичне славе, као и телеграми саучешћа.

На новом дизајну, којим ће свака жеља и порука наручиоца бити пренета на најлепши начин, радили су признати дизајнери и фотографи, међу којима су и светски познати сток фотографи из Зрењанина браћа Замуровић, о чијем су раду писале многе светске компаније, прогласивши их за најбоље на свету у области концептуалне сток фотографије.

Телеграми се као и до сада могу предати у пошти или саопштити позивањем са фиксног броја регистрованог код оператора „Телеком Србија”. Уколико се предаје у пошти, телеграм мора бити читко и јасно исписан ћириличким или латиничким писмом. Електронско праћење телеграма омогућено је на корпоративном сајту Поште Србије.

Дизајн нових телеграма можете пронаћи на корпоративном сајту на линку https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=postanske-usluge/telegram-srbija/slanje-telegrama-u-srbiji&strana=luksuzni-telegrami